سوالات گواهی مبدأ


سئوال: تعریف گواهی مبداء به عنوان یک اصطلاح بین المللی چیست ؟

 پاسخ: گواهی مبداء سند مخصوصی است ، مشخص مبداء کالا ، که در آن منبع موثق یا شخصی که اختیار صدور آن را دارد ، صریحاً ارتباط کالای موضوع گواهی مبداء را به کشورهای خاص تصدیق می کند .

 

سئوال: اصطلاح " کشور مبداء کالا " از زبان شورای همکاری گمرکی را تعریف کنید ؟

 پاسخ: بر طبق ضوابطی که به منظور اجرای تعرفه گمرکی از لحاظ شرایط کلی یا هر اقدام مربوطه دیگری که برای مبادله کالا وضع می کنند ، کشوری است که کالا در آنجا تولید ، ساخته یا پردازش شده باشد .

 

سئوال: گواهی مبداء از لحاظ خریدار چه اهمیتی دارد ؟

 پاسخ: از لحاظ خریدار که فرسنگها با فروشنده فاصله دارد هر گاه در مورد " کشور مبداء " از لحاظ کیفیت و مشخصات کالا که اعتبار محل ساخت ، برای او اهمیت داشته و بخواهد از این بابت اطمینان حاصل نماید ، ترجیحاً به گواهی مبداء که تحت ضوابطی خاص و با رعایت قواعد و اصولی که حاکم بر تعیین مبداء صحیح کالا است و توسط اشخاص ذی صلاح صادر و تصدیق می شود بیش از هر چیزی بها می دهد .

 

سئوال: گواهی مبداء از لحاظ مقامات کشور مقصد چه اهمیتی دارد ؟

 پاسخ: مقامات کشور مقصد نظیر بانکها ، وزارتخانه های صنعتی ، کشاورزی ، بهداری ، دانشگاهی ، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و غیره هر کدام می توانند در رابطه با مبداء خاص مورد نظر ، ارائه گواهی مبداء را خواستار شوند در این میان طبق معمول و بیش از همه گمرک و در مواردی وزارتخانه های صنعتی و بانکها به گواهی مبداء و ارائه آن توسط وارد کننده اهمیت می دهند و برای سازمانهای مذکور ( به لحاظ کیفیت کالا ، تعرفه های ترجیحی ، قراردادهای تهاتری و پایاپای و علائم تجاری و ممنوعیت ها و محدودیتها به اعتبار کشور مبداء ) حائز اهمیت است .

 

سئوال: تعرفه های ترجیحی چیست ؟

پاسخ: تعر فه های ترجیحی نوعاً به دلیل تفاوت در میزان حقوق گمرکی و عوارض ورودی نسبت به واردات کالای مشابه با تعرفه یکسان برای کشور ذی نفع نسبت به سایر کشورها که مشمول ترجیحات خارج هستند ، امتیازی برای کشور صادر کننده کالا محسوب می شود و در عین حال متضمن توسعه صادرات و شکوفایی اقتصاد آن کشور با کشورهایی است که احتیاج به حمایتهایی از این دست را دارند و اگر مورد حمایت کشورهای پیشرفته صنعتی قرار نگیرند قادر به صدور کالای خود به خارج از مرزهای قلمرو گمرکی نیز نمی باشند ، البته این نکته در قالب موافقتنامه های چند جانبه و تحت عنوان حمایت کشورهای پیشرفته از کشورهای در حال توسعه صادق است ، منتهی شکل دیگر این مزایا زمانی است که موضوع مبادلات پایاپای بین دو یا سه گروه از کشورها و تقریباً در شرایط مساوی از لحاظ صنعت ، اقتصاد برقرار شده و ترجیحاتی برای یکدیگر نسبت به دیگری کشورهای غیر عضو قائل شوند در این صورت نیز شناخت کشور مبداء حائز اهمیت خواهد بود زیرا که قطعاً در صورت فقدان گواهی مبداء استفاده از این ترجیحات میسر نخواهد شد .

 

سئوال: در ایران مراجع صادر کننده گواهی مبداء چه کسانی می باشند ؟

پاسخ: مراجع صادر کننده گواهی مبداء اتاقهای بازرگانی صنایع و معادن می باشند و در مناطق آزاد سازمان منطقه آزاد اقدام به صدور گواهی مبداء می نماید

 

سئوال: مدارک مورد نیاز برای صدور گواهی مبداء چه می باشد ؟

 پاسخ: 1-تصویر پروانه گمرکی 2- تصویر بارنامه حمل 3- تصویر کارت بازرگانی 4- فرم گواهی مبداء تایپ شده به زبان انگلیسی بدون قلم خوردگی 5- فیش بانکی هزینه صدور گواهی مبداء

 

سئوال: در چه مواردی واحد صدور گواهی مبداء اصل پروانه گمرکی را مطالبه می نماید ؟

 پاسخ: در مورد صادرات فرشها و گلیم های دستبافت ارائه اصل پروانه گمرکی جهت رویت الزامی است و همچنین در مواردی که به دلایلی مراجع صادر کننده گواهی مبداء نسبت به اصالت تصویر پروانه گمرکی تردید داشته باشند می توانند اصل پروانه گمرکی یا بارنامه حمل را مطالبه نمایند .

 

سئوال: آیا دارندگان کارت بازرگانی اتاقهای شهرستان می توانند از هر اتاقی گواهی مبداء دریافت نمایند یا خیر؟

 پاسخ: دارندگان کارت بازرگانی با ارائه مدارک می توانند از هر یک از اتاقهای بازرگانی صنایع و معادن گواهی مبداء دریافت نمایند

 

سئوال: مندرجات گواهی مبداء شامل چه مطالبی می باشند ؟

 پاسخ: 1-مشخصات فرستنده یا صادر کننده کالا بر اساس بارنامه حمل و پروانه گمرکی 2-مشخصات گیرنده کالا بر اساس بارنامه حمل 3-کشور سازنده بر اساس مندرجات پروانه گمرکی 4-مشخصات وسیله حمل بر اساس بارنامه حمل 5-مشخصات محموله و کالا بر اساس پروانه گمرکی و بارنامه حمل 6-وزن با ظرف و تعداد و نوع بسته بندی کالا 7-امضاء گواهی مبداء توسط صادر کننده کالا 8-امضاء گواهی مبداء توسط مرجع صادر کننده گواهی مبداء

 

سئوال: گواهی مبداء به چند شکل صادر می شود ؟

 پاسخ: 1-فرمهای A یا GSP ( GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES ) که برای صادرات به کشورهای اروپایی و آمریکایی و اقیانوسیه و ژاپن ، ترکیه ، روسیه ، قزاقستان ، اوکراین ، بلاروس مورد استفاده قرار می گیرد . 2-فرمهای گواهی مبداء ( CERTIFICATE OF ORIGIN ) برای کشورهای آسیایی ، آفریقایی مورد استفاده قرار می گیرد. 3-فرمهای CSTP ( CLOBAL SYSTEM OF TRADE PREFERENCES) CERTIFICATE OF ORIGIN برای آن تعداد از کشورهایی که برای کالای خاص با ایران توافق نامه دارند صادر می شود .

 

سئوال: برای کدام یک از کشورها می توان از هر دو نوع فرم گواهی مبداء بنا به درخواست صادر کننده استفاده نمود ؟

 پاسخ: سنگاپور ، چین ، تایوان ، هنگ کنگ ، مالزی ، کره

 

سئوال: در مواردی که مشخصات صادر کننده در پروانه گمرکی با مشخصات صادر کننده در بارنامه تفاوت داشته باشد برای دریافت گواهی مبداء چه باید کرد ؟

پاسخ: در چنین مواردی چنانچه صادر کننده در بارنامه خود دارای کارت بازرگانی معتبر باشد و تقاضای دریافت گواهی مبداء به نام خود را داشته باشد می بایست صادر کننده پروانه طی نامه ای خطاب به واحد صدور گواهی مبداء پروانه صادراتی خود را با ذکر مشخصات جهت دریافت گواهی مبداء به نام صاحب بارنامه واگذار نماید در چنین مواردی ارائه تصویر کارت بازرگانی طرفین الزامی است .

 

سئوال: واحد صدور گواهی مبداء زنجان به غیر از صدور گواهی مبداء چه خدمات دیگری ارائه می دهد ؟

 پاسخ: تایید امضاء اسناد تجاری مانند فاکتور ، پیش فاکتور ، لیست بسته بندی ، گواهی بهداشت ، گواهی نباتی ، گواهی بازرسی یا هر نوع سند تجاری دیگر که نیاز به تایید امضاء توسط اتاق بازرگانی داشته باشد .

 

سئوال: آیا شرکتهای حمل می توانند به عنوان صادر کننده ، گواهی مبداء دریافت نمایند یا خیر ؟

پاسخ: خیر شرکتهای حمل دارای کارت عضویت می باشند نه کارت بازرگانی لذا مجوز صادرات ندارند

 

سئوال: آیا گواهی مبداء را فقط دارندگان کارت بازرگانی می توانند اخذ نمایند ؟

پاسخ: خیر دارندگان کارت اتاق تعاون ، کارت پیله وری و مرزنشینان و کسانی که دارای مجوز موردی بوده می توانند گواهی مبداء به نام خود دریافت نمایند .

 

سئوال: مبلغ واریزی بابت صدور گواهی مبداء در اتاق زنجان چقدر است ؟

پاسخ: تعرفه پایه صدور گواهی مبداء و تایید امضاء مبلغ 000/100 ریال می باشد در صورتی که ارزش کالای موضوع گواهی مبداء از 200 هزار دلار بیشتر باشد به ازاء هر 200 هزار دلار اضافه 50% تعرفه اخذ می گردد و در مواردی که تعداد پروانه یا بارنامه از یکی بیشتر باشد به ازاء هر بارنامه یا پروانه اضافی مبلغ 50% تعرفه اخذ می شود

 

سئوال: آیا مبلغ تعرفه برای همه یکسان است ؟

پاسخ: خیر مبلغ تعرفه فوق فقط برای دارندگان کارت بازرگانی می باشد و کسانی که کارت بازرگانی نداشته مبلغ فوق 2 برابر اخذ می شود برای کالای ساخت خارج تعرفه ها دو برابر می باشد .

 

سئوال: مبلغ تعرفه گواهی مبداء به چه حسابی واریزمی شود ؟

پاسخ: شماره حساب 0105639962005 بانک ملی به نام اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان زنجان .

 

سئوال: آیا امضاء صادرکننده در گواهی مبداء الزامی می باشد ؟

 پاسخ: امضاء صادر کننده الزامی است.

 

سئوال: چه کسانی حق امضاء گواهی فرم A با اسناد تجاری را به عنوان صادر کننده دارند ؟

 پاسخ: دارندگان کارت بازرگانی علاوه بر خودشان می توانند به طور رسمی امضاء افراد دیگری من جمله اعضاء هیات مدیره را که در روزنامه رسمی نام آنها آمده به اتاق معرفی نمایند . در هر صورت چنانچه به غیر از دارندگان کارت هر فرد دیگری امضاء نماید می بایست حتماً قبلاً امضاء ایشان توسط دارنده کارت ( که نمونه امضاء آن در صفحه اول کارت بازرگانی می باشد ) به واحد صدور گواهی مبداء معرفی و کلیه مسئولیتهای ناشی از اقدام ایشان را بپذیرد .

 

سئوال: در مواردی که گواهی مبداء مفقود می شود آیا می توان گواهی مبداء المثنی دریافت کرد یا خیر ؟

پاسخ: صدور گواهی مجدد منوط به این است صادر کننده طی نامه ای از اتاق بازرگانی اعلام نماید که گواهی مبداء مفقود شده و ضمن آن مسئولیت های احتمالی ناشی از گواهی مبداء گم شده را پذیرا گردد و درخواست صدور مجدد آن رابنماید .

 

سئوال: در مواردی که صادر کننده تقاضای گواهی مبداء اصلاحی نماید چه مدارکی را باید ارائه نماید ؟

پاسخ: در صورتی که در مندرجات اصلی گواهی مبداء تغییری نکند و فقط اشتباه تایپی باشد می بایست گواهی مبداء صادره قبلی را عودت نماید و مبلغ 100000 ریال واریز و گواهی مبداء جدید دریافت نماید لیکن در مواردی که یکی از مندجات اصلی من جمله آدرس صادر کننده یا گیرنده یا مشخصات وسیله حمل و یا مشخصات کمی و کیفی کالا تغییر کند می بایست بارنامه جدید ارائه نماید تا بر اساس آن اصلاحات صورت گرفته در چنین مواردی علاوه بر عودت گواهی قبلی با ارائه مدارک جدید و فیش 100000 گواهی مبداء جدید صادر می شود .

 

سئوال: تایپ گواهی مبداء به عهده چه کسی می باشد ؟

 پاسخ: تایپ گواهی مبداء به عهده صادرکننده می باشد

 

سئوال: آیا در اتاق بازرگانی امکاناتی برای تایپ گواهی مبداء در نظر گرفته شده است یا خیر ؟

پاسخ: بلی واحد تایپ در اتاق بازرگانی مستقر می باشد که صادر کنندگان می توانند با پرداخت هزینه از خدمات تایپ استفاده نماید .

 

سئوال: شماره تماس واحد گواهی مبداء اتاق بازرگانی زنجان چه می باشد ؟

پاسخ: شماره تلفن 4-4263770 داخلی 130 و شماره دورنویس4248787

 

سئوال: آیا ارائه مدارک مورد نیاز صدور گواهی مبداء برای دریافت آن در همه موارد الزامی می باشد ؟

پاسخ: خیر در مواردی که صادر کننده اقدام به صدور کالاهای فاسد شدنی ( میوه ، تره بار ، گل و گیاه ، ماهی و میگو ، لبنیات ) می نماید با اخذ تعهد از صادر کننده ( مبنی بر ارائه مدارک بعد از یک هفته ) گواهی مبداء صادر می شود بدیهی است مدارک ارائه شده بعدی می بایست منطبق بر مندرجات گواهی مبداء اخذ شده باشد .

 

سئوال: در مواردی که اقلام صادراتی زیاد باشد تنظیم فرم گواهی مبداء به چه صورت است ؟

پاسخ: در چنین مواردی در ستون مشخصات کالا می بایست صادر کننده درج نماید AS PER ATTACH PAKING LIST NO : DATE : و در گواهی مبداء شماره PAKING LIST را ذکر نماید و به همراه گواهی مبداء PAKING LIST را جهت تایید امضاء ارائه نماید .

 

سئوال: چنانچه وزن ناخالص در بارنامه با وزن ناخالص در گواهی مبداء متفاوت باشد آیا می توان گواهی مبداء دریافت نمود ؟

 پاسخ: خیر مندرجات گواهی مبداء می بایست منطبق با بارنامه حمل باشد و چنانچه وزن پروانه صادراتی از بارنامه و گواهی مبداء بیشتر باشد اشکال ندارد ولیکن نباید کمتر باشد .

 

سئوال: آیا می توان برای کالاهای خارجی که صادر می شوند گواهی مبداء دریافت نمود ؟ چه مدارکی مورد نیاز می باشد ؟

پاسخ: بلی در چنین مواردی می بایست مدارک ورود که شامل گواهی مبداء ، بارنامه حمل به ایران ، پروانه ورود و مدارک خروج که شامل پروانه گمرکی صادراتی ، بارنامه حمل از ایران به کشور مقصد و گواهی مبداء تایپ شده که در آن مبداء کالا مشخص باشد و تعرفه گواهی مبداء در چنین موارد دو برابر می باشد .