اولویت های پژوهشی سال 92


1-شناسایی ظرفیتهای خالی تولیدی و صادراتی استان در راستای تولید صادرات غیر نفتی و بررسی چالشهای پیش روی صادرات استان

2-شناسایی بازارهای هدف صادراتی استان و بررسی راههای توسعه آن

3-تهیه بانک جامع اطلاعاتی صنعت و معدن و بازرگانی استان زنجان

4-بررسی و تبدیل وب سایت اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان زنجان  به پورتال جامع اطلاعاتی و ارائه خدمات بازرگانی درسطوح منطقه ای و ملی  

5-تدوین ، پیاده سازی و پایش برنامه راهبردی اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان

6-بررسی فرایند صادرات و واردات استان زنجان و استانهای همجوار و ارائه راهکارهای اجرایی ارتقاء سیستم صادرات و واردات

7- بررسی وارائه راهکارهای تبدیل موقعیت ممتاز جغرافیائی استان به موقعیت اقتصادی و تجاری

8-بررسی و ارائه طرحی برای تاسیس دانشگاه تجارت و علوم مالی در استان زنجان

9- بررسی و ارائه طرحی برای تاسیس مرکز رشد واحدهای تجاری در استان زنجان

10- راهکارهای تسهیل افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشورهای هدف

11- بررسی و مطالعه و امکانسنجی پتانسیل موجود درخدمات فنی و مهندسی استان با رویکرد شناخت بازارهای هدف

12- بررسی تاثیرایجاد یک شرکت حمل و نقل با استانداردهای بین المللی در زنجان بر میزان صادرات استان

13- روش های ارتقای نام و نشان تجاری (‌برند) محصولات استان و توانمند سازی بنگاه ها در سطح تراز جهانی جهت نفوذ و حضور در بازار های بین المللی  

14- زمینه‌سازی و حمایت از توسعه تولید و تجارت در دنیای مجازی (تولید بدون کارخانه، تجارت الکترونیک و )از بین فارغ التحصیلان بیکار استان

15- بررسی رویکردهای افزایش ارزش افزوده در محصولات صادراتی استان

16- مطالعه میزان خام فروشی محصولات صادراتی استان و راهکارهایی برای ارزش افزوده بیشتر

17- گزارش تحلیلی وضعیت صنعت استان و پیامدها تحریم ها بر بازار استان

18- بررسی تأثیر هدفمندسازی یارانه ها بر اشتغال کارگاه های صنعتی استان

19- بررسی روشهای تامین نوین منابع مالی برای کسب و کار

20- بررسی و شناسایی شرکتهای صادرکننده خدمات فنی و مهندسی در کشورهای هدف ونقاط قوت و ضعف